web 2.0

Bahasa Arab Dasar 87: Ketentuan-Ketentuan Maf’ul Muthlaq

Ketentuan-Ketentuan Maf’ul Muthlaq:

1. Maf’ul muthlaq harus menggunakan mashdar (kata kerja yang dibendakan).

2. Apabila mashdar yang merupakan maf’ul muthlaq berdiri sendiri, maka ia berfungsi sebagai penguat makna.

Contoh:

رَفَسْتُ رَفْسًا (Aku menendang dengan sebenar-benarnya menendang)

3. Maf’ul muthlaq yang berfungsi untuk menjelaskan bilangan, biasanya mengikuti wazan فَعْلَةً

Contoh:

رَفَسْتُ رَفْسَةً (Aku menendang dengan sekali tendang)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 86: Maf’ul Muthlaq

اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ
Maf’ul Muthlaq

Maf’ul muthlaq adalah isim yang berasal dari lafazh fi’il yang berfungsi untuk penguat makna, penjelas bilangan atau penjelas sifat.

Contoh:

حَفِظْتُ الدَّرْسَ حِفْظًا (Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal)

ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا (Aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul)

Selengkapnya… »