web 2.0

Bahasa Arab Dasar 96: Mumayyaz Malhuzh

B. Mumayyaz malhuzh adalah mumayyaz yang tidak ditampakkan dalam pembicaraan atau kalimat. Mumayyaz malhuzh biasanya untuk menggantikan mubtada’ atau fa’il.

Contoh:

اَلْمُدَرِّسُ أَكْثَرُ مِنَ الطَّالِبِ خِبْرَةً (Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid pengalamannya)

Asalnya adalah,

خِبْرَةُ الْمُدَرِّسِ أَكْثَرُ مِنْ خِبْرَةِ الطَّالِبِ (Pengalaman pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 95: Macam Mumayyaz: Malfuzh

أَنْوَاعُ الْمُمَيَّز
Macam-Macam Mumayyaz

Macam Mumayyaz

A. Mumayyaz malfuzh adalah mumayyaz yang disebutkan dalam pembicaraan atau kalimat.

Mumayyaz malfuzh ada 4, yaitu:

1.  أََسْمَاءُ الْكَيْل (Nama-nama takaran)

Contoh:

اِشْتَرَيْتُ لِتْرًا رُزًّا (Aku membeli satu liter beras)

Selengkapnya… »