- Bahasa Arab Online - https://badaronline.com -

Bahasa Arab Dasar 86: Maf’ul Muthlaq

اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ
Maf’ul Muthlaq

Maf’ul muthlaq adalah isim yang berasal dari lafazh fi’il yang berfungsi untuk penguat makna, penjelas bilangan atau penjelas sifat.

Contoh:

حَفِظْتُ الدَّرْسَ حِفْظًا (Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal)

ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا (Aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul)

حَفِظْتُ الدَّرْسَ حَفْظَةً (Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sekali hafal)

ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً (Aku telah memukulnya dengan sekali pukul)

حَفِظْتُ الدَّرْسَ حِفْظًا جَيِّدًا (Aku telah menghafal pelajaran itu dengan hafalan yang baik)

ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا شَدِيْدًا (Aku telah memukulnya dengan pukulan yang keras)

Dengarkan Kajian: