- Bahasa Arab Online - http://badaronline.com -

Bahasa Arab Dasar 39: Macam-Macam Laa

أَنْوَاعُ لاَ
(Macam-macam لاَ)

Macam La

1. Laa Nahiyah

Laa nahiyah adalah huruf لاَ yang berfungsi untuk melarang (diartikan janganlah)

Ciri dari laa nahiyah adalah menjazmkan fi’il mudhori’.

Contoh:

لاَ تَمْزَحْ (Janganlah kamu begurau!)

لاَ تَدْخُلاَ (Janganlah kalian berdua masuk!)

لاَ تَلْعَبُوْا (Janganlah kalian semua bermain!)

2. Laa Nafiyah

Laa nafiyah adalah huruf لاَ yang berfungsi untuk menafikan (diartikan tidak)

Ciri dari laa nafiyah adalah tidak menjazmkan fi’il mudhori’

Contoh:

لاَ تَمْزَحُ (Kamu tidak begurau)

لاَ تَدْخُلاَنِ (Kalian berdua tidak masuk)

لاَ تَلْعَبُوْنَ (Kalian semua tidak bermain)

Dengarkan Kajian: