- Bahasa Arab Online - http://badaronline.com -

Bahasa Arab Dasar 19: Isim Isyaroh dan Isim Maushul

اِسْمُ الْإِشَارَةِ

(Kata Penunjuk)

Isim Isyaroh

اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ

(Kata Sambung/Penghubung)

Isim Maushul

Dengarkan Kajian: