- Bahasa Arab Online - http://badaronline.com -

Bahasa Arab Dasar 115: Faidah Isim Majrur Dengan Huruf Jer

Faidah:

1. Huruf حَتَّى dapat masuk ke isim atau fi’il.

Jika حَتَّى masuk ke isim maka berfungsi sebagai huruf jer.

Jika حَتَّى masuk ke fi’il maka berfungsi sebagai huruf penashob.

Contoh:

اِجْتَهِدْ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَا تَرْجُوْ (Bersungguh-sungguhlah sampai engkau mencapai apa yang engkau harapkan)

2. Huruf Qasam (sumpah) ada tiga yaitu وَ, تَ, ب Semuanya diartikan “Demi”.

بِاللهِ – تَاللهِ – وَالله

Secara penggunaan bahasa, “ta” hanya boleh digunakan untuk lafzhul jalalah Allah, adapun “bi” dan “wa” boleh untuk selain lafzhul jalalah Allah. Adapun secara syar’i, maka sumpah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah ta’ala.

Contoh:

وَعَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِي = Boleh secara bahasa (akan tetapi berdasarkan syar’i tidak boleh)

تَعَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِي = Tidak boleh secara bahasa (dan juga berdasarkan syar’i)